Okres świąteczny to czas dzielenia się dobrem. W trudnych dla wielu czasach pandemii i spowolnienia gospodarczego zdecydowaliśmy, że równowartość ceny zakupu prezentów dla naszych szacownych klientów i partnerów  przeznaczymy na symboliczne dofinansowanie akcji dla osób potrzebujących.

Wsparcie  otrzymała, znana nam z prawdziwie wartościowych działań, Fundacja NASZ DOM (KRS 0000336186) działająca przy Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie. Ten ośrodek to dom stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w którym  mieszka 146 osób. Wiemy, że nasza pomoc trafi bezpośrednio do nich.

Podziękowania otrzymane od Fundacji

WYJĄTKOWY DOM

Dom Pomocy Społecznej w Chełmie jest jedną z niewielu  placówek, w których dochodzi do integracji osób w różnym wieku, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, które poznając się uczą się  tolerancji i zrozumienia. Osoby dorosłe z wielką radością poświęcają swój czas dzieciom, czytają im książki, opowiadają bajki, otaczają miłością i ciepłem. Dzieci, które często nie maja kontaktu ze swoimi rodzicami i dziadkami uczą się współżycia z osobami starszymi, przez co, kształtowane są postawy prospołeczne.

NAUKA

Dzieci i młodzież przebywające w Domu w Chełmie mają zapewnioną możliwość nauki przez udział w dostosowanej do wieku i niepełnosprawności formie zajęć. Są one prowadzone przez nauczycieli specjalnych. Uczniowie  uczestniczą w odpowiednich zajęciach: grupowych w Zespołach Rewalidacyjno – Wychowawczych i w Zespołach Terapeutycznych oraz w zajęciach indywidualnych dostosowanych do stopnia upośledzenia, lub w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

TERAPIA I ROZWÓJ

W swojej działalności umożliwiają mieszkańcom realizację zainteresowań oraz atrakcyjne, czynne  wykorzystanie czasu wolnego. Zajmują się tym wykwalifikowani terapeuci i rehabilitanci oraz pozostali członkowie Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego. Terapia zajęciowa ma charakter wielokierunkowy oparty na wykorzystywaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego. Taka terapia daje szansę „ćwiczenia siebie” w indywidualnej formie zależnej od możliwości i predyspozycji.

Mieszkańcy w każdym wieku mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, np.: plastycznych i technicznych, muzycznych z elementami tańca, teatralnych, jak również dedykowanych doskonaleniu czynności samoobsługowych lub terapii relaksacyjnej. Organizowane są gry i zabawy ruchowe oraz aktywności  umożliwiające  integrację ze środowiskiem zewnętrznym. Mieszkańcy biorą udział w imprezach organizowanych na terenie domu, w wycieczkach, zawodach sportowych, konkursach i występach artystycznych. Na terenie Domu działa punktu biblioteczny, a dzięki bliskiej współpracy z Biblioteką Publiczną księgozbiór jest stale wzbogacany.

SALE DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

W związku z występowaniem u wielu mieszkańców dysfunkcji fizycznych oraz deformacji i zniekształceń w obrębie całego układu kostnego, na co dzień, w Domu, realizowanych jest szereg zabiegów rehabilitacyjnych: masaże, ćwiczenia ogólnokondycyjne, bierne, czynne, hydromasaż, nauka chodzenia. W celu realizacji jak najszerzej rozumianego usprawniania fizycznego i umysłowego utworzono i bogato wyposażono Sale Doświadczania Świata „SNOEZELEN”, które działają aktywizująco na motorykę i pobudzają zmysły.

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW

W organizacji życia w Domu dużą rolę odgrywa samorząd. Mieszkańcy omawiają bieżące sprawy, rozwiązują konflikty, planują kalendarz imprez. Spotkania pozwalają na demokratyzację życia, utrzymywanie i kształcenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz niepełnosprawności. Takie działania dają mieszkańcom poczucie sprawczości.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nawiązano kontakty z lokalnymi przedszkolami i szkołami. Ich uczniowie są częstymi gośćmi i bawią się wspólnie z dziećmi z domu pomocy. Takie kontakty dają obopólną korzyść – uczą tolerancji dla odmienności, rozwijają empatię i uwrażliwiają.

DZIĘKUJEMY 

Mamy nadzieję, że ten opis przybliżył Państwu to wyjątkowe miejsce.

W imieniu mieszkańców jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie poprzez akceptację naszej inicjatywy
wyjątkowe miejsce.