USŁUGI

W ramach prowadzonej działalności Novelpay
oferuje usługi w zakresie:

Terminali płatniczych PAX:

  • Przygotowanie terminala do instalacji w lokalizacji, obejmuje takie czynności jak: konfekcjonowanie terminali, wgrywanie kluczy kryptograficznych, wgrywanie oprogramowania, konfiguracja, test.
  • Logistyka terminali
  • Bieżący monitoring i zdalna aktualizacja terminala wykorzystując autorski system NTMS (Novelpay Terminal Management System)
  • Naprawy dostarczonych terminali gwarancyjne i pogwarancyjne

Wykonania oprogramowania na terminale PAX Technology:

  • Zarządzanie projektem developerskim
  • Tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem metodyk zwinnych (agile) – klient otrzymuje w ustalonych okresach kolejne wersje oprogramowania do wglądu i oceny
  • Testowanie oprogramowania
  • Wykonanie testów certyfikacyjnych level 3 organizacja płatniczych (American Express, Diners / Discovery, Mastercard, Visa)
  • Konserwacja i aktualizacja oprogramowania po dostawie

Wsparcia technicznego dla partnerów prowadzących własny development

– Novelpay sam będąc developerem skutecznie rozwiązuje problemy techniczne swoich partnerów korzystając z własnych doświadczeń oraz bazując na bezpośrednim dostępie do działu wsparcia PAX Technology
Wszystkie nasze usługi i ich zakres są dopasowywane do potrzeb klientów. Na podstawie naszych doświadczeń i know-how dostarczamy usługi takie jakich potrzebujesz.