nexo to organizacja non-profit powołana w 2015 roku której zadaniem jest rozwój ogólnodostępnych standardów płatniczych. Członkami nexo są akceptanci, banki, agenci rozliczeniowi, producenci, integratorzy. 
Organizacja liczy ponad 100 członków.

Odwiedź witrynę nexo:

https://www.nexo-standards.org/

Novelpay jest członkiem nexo i jako jeden z pierwszych stworzył aplikację zgodną ze specyfikacją nexo-IS i uzyskał certyfikat dla terminali PAX Technology w 2016 roku. Integralną częścią rozwiązania jest stworzony system TMS również zgodny z protokołem nexo-tms.

Implementacja nexo-fast pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych dla agentów rozliczeniowych
i akceptantów. To większa elastyczność w wyborze partnerów biznesowych bez ponoszenia każdorazowych kosztów integracji.

Korzyści pochodzące z wdrażania nexo

  • Akceptacja wszystkich typów kart płatniczych
  • Współpraca z wieloma centrami rozliczeniowymi (multi-acquirer)
  • Obsługa lokalnych standardów
  • Uniwersalny protokół integracji z systemami kasowymi